,

Overgang kantelpunt in vrouwenleven

Week van de Overgang

Elke vrouw komt in de overgang; dat is een natuurlijk gegeven. De leeftijd waarop het begint, wat en hoeveel een vrouw ervan merkt of wanneer het over is, verschilt van vrouw tot vrouw. Vanaf het 45e jaar zijn de meeste vrouwen met de overgang bezig. Gemiddeld rond hun 51e hebben zij hun laatste menstruatie. De overgangsfase duurt gemiddeld 5 tot 12 jaar.

Gezondheidsrisico’s voor vrouwen
Vrouwen leven gemiddeld langer dan mannen. In de jaren dat ze langer leven is hun gezondheid minder goed. Doordat in de overgang de beschermende werking van hun vrouwelijke hormonen wegvalt, lopen vrouwen na de overgang meer risico op hart- en vaatziekten. Dat is wereldwijd de grootste doodsoorzaak bij vrouwen. Ook in Nederland overlijden momenteel meer vrouwen dan mannen aan hart- en vaatziekten. Andere bekende gezondheidsrisico’s zijn botontkalking, gewichtstoename, hoge bloeddruk en hoog cholesterol. Door een gezonde leefstijl en zo nodig tijdige behandeling kunnen de gevolgen van deze ongunstige veranderingen worden beperkt.

Kantelpunt goed gebruiken
In de overgang vindt een versnelling plaats van het gewone verouderingsproces. De klachten die samenhangen met de overgang, zoals opvliegers, slaapstoornissen en stemmingswisselingen, verdwijnen weer; het effect van deze versnelling op de gezondheid niet.

Week van de Overgang

De overgang is een kantelpunt in een vrouwenleven om die gezondheidsrisico’s in kaart te brengen en ermee aan de slag te gaan, zegt Dr. Ingrid Pinas, gynaecoloog van de FeM-poli in Zwolle: “Zorg voor minder stress, een gezond gewicht, voldoende bewegen, matig alcoholgebruik en stop met roken. Dat komt de gezondheid ten goede en kan het risico op te vroeg overlijden halveren. Als vrouwen klachten houden, is onderzoek en behandeling te overwegen. Daarmee kan het dagelijks functioneren weer worden hersteld. Omdat er veel onbekendheid is over zowel de risico’s als de oplossingen, verwacht ik dat vijfenvijftig plus vrouwen van nu grotere aanspraak zullen maken op professionele zorgvoorzieningen.”

Overgang en werkvermogen
Week van de OvergangUit onderzoek blijkt, dat de overgang van invloed is op het werkvermogen van de vrouw. Het werkvermogen is de mate waarin een medewerker zowel lichamelijk als geestelijk in staat is het werk uit te voeren, nu en binnen 2 jaar. Een verminderd werkvermogen is een voorspeller van verzuim. Margriet Hijweege, founder van netwerkorganisatie OVER!, adviseert daarom een levensfasegericht HR-beleid: “Vrouwen van 45 tot 60 hebben wat anders nodig dan jonge moeders of starters om gezond en vitaal te kunnen (blijven) werken. Onnodig verzuim is onwenselijk voor werknemer, werkgever en voor de maatschappij!”. Met het interventieprogramma OVER! begeleiden wij grote werkgevers.” Samen met
founder Liesbeth Josiassen organiseert zij bovendien elk jaar de week van de overgang, biedt ze nascholing aan huis- en bedrijfsartsen en geeft ze aan magazine uit voor vrouwen van 45 tot 60.

Week van de overgang
Om iets te doen aan die onbekendheid is er de week van de overgang, nu voor het derde jaar. Het thema dit jaar is ‘Kies je leefstijl bij je leeftijd’. Partners van de week van de overgang zijn Curves, MIND | Korrelatie, de Hormoonfactor, Synthra en het kenniscentrum Overgang, dat de netwerkorganisatie OVER! eind vorig jaar opgericht heeft.

Ook is er een interessante booklet voor jullie beschikbaar. Je download hem via onderstaande button:

Meer interessante tips en weetjes over gezondheid, sporten en voeding? Like de Curves Holland Facebook pagina!