Actievoorwaarden

CURVES PRACHTIG KRACHTIG

  1. Alleen voor nieuwe leden.

  2. Curves behoudt zich het recht voor om de actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beƫindigen. Hiervan zal mededeling worden gedaan op http://www.curves.nl/actie

  3. Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van de actie kunnen van deelname worden uitgesloten.

  4. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Curves Holland.

  5. Curves is niet aansprakelijk voor eventuele type-, druk- of zetfouten.

  6. Curves kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor technische problemen.

  7. Klachten over deze actie kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt, onder vermelding van Curves kortingspas/waardebon, bij Curves Holland BV, Apeldoornseweg 152, 6814BP, Arnhem.